رادین زعفران

ثبت انتقاد، پیشنهادات و شکایات

رادین زعفران با سپاس فراوان از انتقاد و پیشنهاد شما استقبال می‌کند و تمام سعی خود را می‌کند تا به بهترین وجه خدمات  را با درنظر گرفتن انتقادها و پیشنهاد‌ها شما کاربران عزیر ارائه دهد.
این اطمینان را می‌دهیم که شکایات شما در اسرع وقت رسیدگی و به طلاع شما برسد.