رادین زعفران

فستیوال زعفران در ترکیه۲

۳

۴

۵

۶

۷

بیشتر بدانید  پیشنهاد تشکیل فراکسیون زعفران در مجلس
admin

دیدگاه‌ها

    علی

    خود مردم مقصرند؟ آیا توریست خارجی در کشوری که مردم برای یک اعتراض ساده قلع و قمع میشوند احساس امنیت میکند؟ آیا توریست خارجی در کشور آزادی پوشش متعارف بین المللی خود را دارد یا باید احساس دخالت در امور شخصی خود را هر لحظه از طرف نرینه های دائم التحریک که به زور همه را میخواهند رستگار کنند باید تحمل کند؟ آیا توریست خارجی امکان دیدن مراسم شاد و موسیقی شاد و رقصیدن و نوشیدن را دارد؟ آیا مردم این محدودیت ها را اعمال کرده اند یا حکومت بجای ایجاد این فرصت ها که منجر به جذب توریست میشود برعکس و به روش قرون وسطایی عمل میکند؟ توریست هزاران کیلومتر را نمیکوبد بیاید تربت حیدریه و قائنات که غم و محنت و رنج مردم فقیری را ببیند که طلا کشت میکنند. واقعیت را ببینید. تا اوضاع به این منوال باشد مردم روی حداقل رفاه را نخواهند دید. با آرزوی پیروزی. علی از نیشابور.