رادین زعفران

قاچاق پیاز زعفران ایرانی به چین ! + فیلم

خطر چین برای زعفران ایرانی
متاسفانه در سالهای اخیر کشور چین با قاچاق پیاز زعفران ایران به افغانستان و از انجا به کشور خود در پی افزایش تولید زعفران به روش های سنتی و گلخانه ای است .همچنین کشور چین علاوه بر افزایش تولید زعفران،در حال برندسازی جهانی زعفران چینی میباشد تا بتواند در آینده ای نزدیک بازارهای جهانی را در دست بگیرد و این میتواند یک زنگ خطر جدی برای زعفران ایرانی باشد!

به نظر شما ؟

– آیا کشور چین میتواند خطر جدی برای زعفران اصیل ایرانی باشد ؟

– چه کسانی مقصر قاچاق پیاز زعفران به خارج از کشور هستند؟

– مسئولین دولتی؟

– شورای ملی زعفران ایران؟

– وزارت کشاورزی ؟

– کشاورزان و فروشندگان پیاز ؟

نظرات خود را برای ما کامنت کنید
________________________
کلیدواژه ها : زعفران چینی ، صادرات زعفران به چین ، زعفران گلخانه ای ، اخبار زعفران ، قاچاق زعفران ، کشت گلخانه ای زعفران در چین ، کشت آیروپونیک زعفران در چین ، خرید پیاز زعفران

admin

دیدگاه‌ها