رادین زعفران

قیمت روز انواع زعفران | روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹

اطلاع از قیمت روز انواع زعفران
امروز دوشنبه مورخ ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۹ قیمت انواع زعفران در بازار داخلی کشور به شرح زیر میباشد:

قیمت روز زعفران ۲۲ دی ماه

_________________________
کلیدواژه ها : زعفران صادراتی ٫ قیمت زعفران سرگل ٫ قیمت زعفران ارگانیک ٫ قیمت زعفران سوپرنگین ٫ قیمت زعفران برای بسته بندی داخل ایران ٫

admin

دیدگاه‌ها