رادین زعفران

آموزش حذف جوانه های جانبی پیاز زعفران در کشت گلخانه ای زعفران + فیلم

آموزش حذف جوانه های جانبی پیاز زعفران در کشت گلخانه ای زعفران + فیلم

معمولا در اوایل مهرماه و در زمانی که جوانه های اصلی پیاز زعفران شدت رشد بیشتری گرفته اند از کناره های پیاز زعفران یکسری جوانه های جانبی زده میشود که قطر آنها نسبت به جوانه اصلی پیاز زعفران کمتر و طول کوتاه تری دارند که ما باید اقدام به حذف کردن آنها کنیم

عملیات حذف جوانه های جانبی چه تاثیری مثبتی دارد ؟
در واقع حذف جوانه های جانبی باعث این میشثد که پیتز زعفران بنیه یا ذخیره غذایی که از سال قبل درون خود دارد را صرفا فقط صرف رشد جوانه های اصلی خود کند که همین عامل باعث این میشثد ما در دوران گلدهی از گل های بزرگتر و با کیفیت تر نسبت به زعفران سنتی بهره مند شویم

آیا یک پیاز زعفران فقط یکبار جوانه جانبی آن رشد میکند؟
وقتی شما یک یا چند جوانه جانبی پیاز زعفران را حذف میکنید ممکن اسن چند روز بعد دوباره همان پیتز از قسمت های دیگرش جوانه جانبی دیگری رسد کند که دوباره و مجدد شما باید اقدام به حذف آن جوانه جانبی کنید

عملیات حذف جوانه های جانبی از چه زمانی شروع میشود و تا چه زمانی ادامه دارد ؟
معمولا اگر شرایط دمایی و رطوبتی و نوری گلخانه زعفران را به بهترین حالت ممکن به سمت جلو ببرید جوانه های جانبی معمولا از اوایل مهرماه و زمانی که رشد جوانه اصلی پیاز زعفران حداقل به حدود ۷ تا ۱۰ سانتیمتر برسد از بغل پیاز زعفران ظاهر میشود و تا قبل از گلدهی (معمولا اوایل آبان ) امکان بیرون آمدن و رشد مجدد آنها وجود دارد

____________________________________
کلیدواژه ها : آموزش کشت گلخانه ای زعفران ٫ آموزش کشت آیروپونیک زعفران ٫ آموزش کاشت زعفران در منزل ٫ مراحل کشت گلخانه ای زعفران ٫ پیاز زعفران مخصوص گلخانه

admin

دیدگاه‌ها