رادین زعفران

(اخبار زعفران ) محسن زنگنه : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران اجازه افزایش قیمت زعفران را نمیدهد

دلیل عدم افزایش قیمت زعفران از زبان نماینده مردم تربت حیدریه در محلس شورای اسلامی

دکتر محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه،زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی گفت : اتحادیه صادرکنندگان زعفران اجازه افزایش قیمت زعفران را نمیدهد وی گفت : رئیس صادر کنندگان زعفران که باید حافظ منافع زعفران کاران باشد در همین روزها اعلام کرده اند که زعفران نگین ( فاخر ترین نوع زعفران ) را به قیمت کیلویی ۹ میلیون تومان از کشاورز میخرد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران کیست ؟
غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران و نائب الرئیس شورای ملی زعفران ایران و صاحب امتیاز برند چند برند زعفران در ایران میباشد
غلامرضا میری
این در حالی است که در تاریخ ۹۹/۰۷/۱۰ جلسه ای در شورای ملی زعفران با حضور نمایندگان مجلس و همین صادر کنندگانی که الان اجازه افزایش قیمت زعفران را نمیدهند برگزار شد و قرار شد در سال زراعی ۹۹ قیمت خرید زعفران نگین از کشاورز حداقل کیلویی ۲۰ میلیون تومان باشد و به تصویب همین اعضایی رسید که الان اجازه افزایش را نمیدهند و به قیمت کیلویی ۹ میلیون تومان از کشاورز میخرند

اطلاعات تکمیلی

اتحادیه صادرکنندگان زعفران شامل ۶۳ عضو رسمی میباشد که همه اعضا دارای برند مخصوص به خودش میباشد و مشغول صادرات عمده زعفران به خارج از کشور میباشند و همینطور تشکل شورای ملی زعفران ایران دارای یک هیئت رئیسه ۵ نفره میباشد که همگی آنها عضو صادرکنندگان زعفران ایران هم هستند

به نظر شما ؟
شورای ملی زعفران ایران که اعضا آنها صادرکنندگان زعفران هستند برای کشاورز دلسوز هستند و یا منافع خودشان ؟

به نظر شما ؟
چرا اتحادیه صادرکنندگان زعفران اجازه افزایش قیمت زعفران را نمیدهد ؟

نظرات خود را برای ما کامنت کنید

________________________________
کلیدواژه ها : مافیا زعفران ٫ اخبار زعفران ٫ اتحادیه زعفران کاران ٫ انجمن زعفران کاران ٫ افزایش قیمت زعفران ٫ محسن زنگنه ٫ غلامرضا میری ٫ اتحادیه صادرکنندگان زعفران

admin

دیدگاه‌ها