رادین زعفران

چند نکته مهم در مورد کشت گلخانه ای زعفران (آموزش رایگان زعفران گلخانه ای)

ویدئو فوق در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۰۲ در گلخانه هنرجوی عزیزمون آقای میرشاق ولایتی گرفته شده است

ویدئو گلخانه زعفران

چند نکته آموزشی در مورد کاشت گلخانه ای زعفران

زعفران گلخانه ای در صورتی که به خوبی فرآوری شود تا ۳ برابر بهترین زعفران کشت سنتی قیمت دارد
دوران گلدهی زعفران در محیط گلخانه حدودا ۳ هفته به طول میانجامد که هفته دوم دوران اوج گلدهی میباشد و بهترین زمان برای چیدن گل زعفران زمانی است که نیمه غنچ باشد

بعد از فرآیند گلدهی در محیط گلخانه باید پیازهای زعفران از محیط گلخانه جمع آوری شوند و به زمینی که از قبل شرایط کاشت زعفران در آن مهیا شده است انتقال داده شوند تا فرآیند تکثیر آنها درون خاک انجام شود

کشت گلخانه زعفران در صورتی که به خوبی مدیریت نشود میتواند باعث ضرر و زیان شما شود و بابت اینکه در این کار به بازدهی حداکثری برسید حتما باید در کنارش کشت سنتی زعفران ، پرورش پیاز زعفران ، بسته بندی زعفران وحتی فرآوری زعفران هم مدنظر باشد و جز اهداف و پلن های کاری شما قرار گیرد

سوالات خود در زمینه کشت گلخانه ای زعفران را برای ما کامنت کنید

admin

دیدگاه‌ها