قیمت روز زعفران در تاریخ 1402/12/15

قیمت‌های فوق به صورت عمده می‌باشد.