مراحل کاشت زعفران به روش گلخانه ای 

اگر بخواهیم دوره کشت گلخانه ای زعفران را در طول یکسال به بخش های مختلف تقسیم بندی کنیم  بصورت خلاصه میتوان گفت مراحل زیر را برای انجام یک دوره موفق کاشت و داشت و برداشت زعفران به روش آیروپونیک در گلخانه را احتیاج است :

1-تجهیز سالن گلخانه زعفران 

2-خرید پیاز زعفران ‌

3-هوادهی پیاز زعفران 

4-انبارداری پیاز زعفران 

5-ضدعفونی کردن پیاز زعفران 

6-ورود پیاز های زعفران به سالن

7-مرحله جوانه زنی 

8-مرحله رشد جوانه 

9-مرحله گلدهی 

1۰-چیدن و پاک کردن و خشک کردن گل زعفران 

11-ایجاد بانک پیاز زعفران 

12-بازگشت پیاز زهای زعفران به به خاک 

13-تکثیر پیاز زعفران در خاک 

14-خارج سازی پیازهای تکثیر شده از بانک پیاز زعفران 

چطور سال بعد مجدد کاشت زعفران در گلخانه را انجام دهیم ؟ 

پس از خارج سازی پیاز های زعفران  از خاک برای سال جدید دوباره از مرحله(هوادهی پیاز زعفران) کار مجدد در گلخانه زعفران استارت میخورد 

 

<div id="29949810850"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ifuhp?data[rnddiv]=29949810850&data[responsive]=yes"></script></div>

مهمترین هدف مجموعه رادین زعفران 

هدف ما ترویج کاشت بدون تحقیق زعفران نیست هدف ما آشنایی بیشتر مردم عزیزمون با گیاه 25۰۰ ساله این سرزمین و ارتباط قلبی با آن است . شما عزیزان میتوانید جهت کسب آموزش های بیشتر به سایت شرکت رادین زعفران مراجعه فرمایید