در فرآیند خشک کردن زعفران بوسیله دستگاه های خشک کن تمام اتوماتیک زعفران، برای جلوگیری از بهم چسبیدگی زعفران ها بعد از خشک شدن و همینطور برای اینکه زعفران ها بصورت راست قلم تر خشک شوند از دستگاه های الک زعفران کمک گرفته میشود.

 

نحوه عملکرد الک زعفران چگونه است؟

دستگاه الک زعفران که جدیدا به دستگاه های خشک کن زعفران اضافه شده است ، زعفران را بصورت یکنواخت و یک اندازه روی لایه های مختلف پارچه قرار میدهد و همین لایه ها وارد دستگاه خشک کن زعفران میشوند تا بصورت اتویی/پرسی زعفران را خشک کنند. معمولا رطوبت نهایی زعفران بعد از خشک شدن بین 7 تا 1۰ درصد میباشد 

نظرتون در مورد این دستگاه چیست؟ بنظرتون کاربردی هست؟